Závody dračích lodí

V Číně se konají závody vždy 5. května ve spojení s počátkem setí rýže na polích. Závody se snaží oslavovat dračího ducha, který je vládcem vody a který jim má přivolat déšť. Dokud nepřijde kněz nebo jiný hodnostář, který má probudit dračí hlavu, nemůže loďzávodit. Probuzení se dělá namalováním teček červené barvy na vypuklé dračí oči. Ve starověku byli utopení závodníci, kteří při závodu vypadli z lodě vnímáni jako oběti dračímu duchovi, což mělo věštit dobrou úrodu. To je však dnes již minulostí a moderní doba hlídá bedlivě každého závodníka. Dnes se jich účastní závodníci napříč celým světem a k vidění může být až sedm lodí se svojí úchvatnou výzdobou.
dračí loď TAIPEI
Tyto lodě pojmou až 20 lidí, kteří mohou pádlovat. Většinou, ale pádluje pouze 18. Kolem 50 lidí jsou schopny uvést lodě, které nazýváme jako labutí. Ty ale slouží k závodům jen zřídka a mají využití při slavnostech. Existují ještě menší lodě pro 10 lidí a nazývají se fénixové lodě. Závody mají libovolné vzdálenosti. Můžeme se setkat se vzdálenostmi kratšími (200 m) až po delší maratony (50 km). Dříve bylo problematické určit jednoznačného vítěze, což se týkalo hlavně sprintů, proto byly do cíle umístěny pro každou loďpo jedné vlajce a vyhrával ten, kdo se zmocnil vlajky jako první. Většinou musel vybraný člen vylézt na dračí hlavu na vlajku strhnout, ale ta ho musela udržet.
veslovací tým
Stavba lodí probíhá pomocí moderních materiálů, ale ty musí splňovat požadavky k tradicím. Na každé dračí lodi najdeme bubeníka s bubnem na povzbuzování posádky a také stojícího kormidelníka na zádi, jehož funkcí je řídit loď pomocí kormidelního vesla. Tvar zádě má dračí ocas a příď lodě má dračí hlavu s vousem jako u sumce. U dnešních lodí se vyrábějí plochá dna. V posádce lodi mohou být jak muži, tak i ženy. Žádná omezení neplatí. U nás se můžeme setkat se závody dračích lodí například v Olomouci, kde proběhl v roce 2019 na řece Moravě již čtvrtý ročník.