Filtrační písek zbavuje nečistot v bazénu jen za určitých podmínek

Kdybychom ponechali vodu v bazénu svému osudu, velmi brzy by se proměnila v močál. Snadno se o tom každý z vás může přesvědčit ve stojatých vodách v přírodě, kde život jen bují, neboť voda mu umožňuje základní prostředí pro přežití v této hmotné formě. Brzy se v ní začnou objevovat bakterie, řasy a složitější organismy a po nějaké době nádrž splyne s okolím, jako tomu bylo v době renesance, kdy se Třeboňsko měnilo k nepoznání pod rukama rožmberských rybníkářů.

déšť na hladině

Chcete-li mít na zahradě malý rybníček, není to problém, ovšem na koupání přece jen bude lepší bazén s vodou průzračně čistou, nezakalenou, která k ponoření pod hladinu láká mnohem víc, než žabinec a porosty zelených mechových řas.

Jistě vás napadá, že to není jen samo sebou, a že voda v plaveckých bazénech zbavená řas a žabince musí být nějak ošetřována, a máte pravdu. Základ tvoří filtrační jednotka, která zbavuje vodu nečistot veskrze mechanických. Ty se postupně usazují ve filtrační nádobě naplněné buď papírovou vložkou (kartuší) anebo pískem. Papírové kartuše ponechme nyní stranou, ty slouží zejména pro velmi malé bazénky či vířivky, a věnujme pozornost filtračnímu písku.

Písek nemůžete nasypat do nádoby ledajaký, a očekávat, že se vám filtrování rozběhne na plné obrátky, ten musí mít přesné parametry, stanovené na základě praktických zkušeností:

čistá voda v bazénu

Velikost zrn – do bazénové filtrace patří křemičitý písek jemnozrnný, každé zrníčko musí mít velikost mezi 0,6 a 1,2 mm. Pozorováním provozu filtrace a vyhodnocováním výsledků z praxe se dospělo k názoru, že takto velká zrnka poskytují optimální výsledky, a že kdyby byla menší, zadusilo by to provozní čerpadlo, a naopak u větších rozměrů zrn by filtrování nebylo dostatečně účinné.

Ostrost zrn – dokud jsou hrany zrníček ostré, do té doby budou snadno zachytávat nečistoty. Jakmile se začnou obrušovat tlakem vody (vodní erozí), začne se postupně ztrácet jejich filtrační schopnost, proto se musí přibližně jednou za dvě až tři koupací sezóny písek vyměnit za nový.