Co je to caigua?


Tato rostlina – Cyclanthera pedata – je u nás víc známá pod názvem aÄokÄa. Pochází z Peru, ale její pravdÄ›podobný původní domov je v Andách. Caigua je popínavá liánovitá rostlina, která může vyrůst do délky až 12 metrů (v naÅ¡ich podmínkách spíše 5 – 6 metrů, a také se na naÅ¡ich zahrádkách pÄ›stuje).

Její hlavní užitek v Jižní Americe, ale dnes už také v Asii, tkví ve velice chutných jedlých plodech (dorůstajících do délky 10 – 20 cm), které by se daly pÅ™ipodobnit k naÅ¡im drobnÄ›jším zahnutým okurkám nakladaÄkám. VnitÅ™ek tÄ›chto plodů se vÅ¡ak víc podobá paprice – je dutý, má jen tenkou vrstviÄku jedlé hmoty a drobná Äerná semínka. Výhonky, mladé plody a listy se konzumují zasyrova, tÅ™eba v zeleninových salátech, anebo se dutina uvnitÅ™ dozrálých plodů může plnit masem a rýží, stejnÄ› jako papriky. Plody se mohou nakládat obdobnÄ› jako jiná zeleniny (tÅ™eba právÄ› okurky), ale lze je i suÅ¡it.

acokca-4459675_960_720

Je však z této rostliny ještě další užitek?

Ano, je. Celá rostlina caigua je vÅ¡eobecnÄ› uznávána jako velice prospěšná pro lidský organismus. Plody, ale i další Äásti aÄokÄi jsou bohaté na minerály, vlákninu, bílkoviny a lipoproteiny, pektiny, triterpenoidní saponiny, uhlovodany, steroidní látky, vitamíny (zejména B, C) a flavonoidní glykosidy, z nichž nÄ›které mají antioxidaÄní úÄinky.

Caigua pomáhá spalovat tuky – významnÄ› podporuje jejich metabolismus, takže s její pomocí má ÄlovÄ›k snazší cestu k normálním hodnotám cholesterolu a k pÅ™iměřené tÄ›lesné hmotnosti. Pro tyto vlastnosti se caigua využívá k prevenci aterosklerózy – Äistí vlastnÄ› cévy i tepny od tukových usazenin, Äímž je možné pÅ™edcházet kardiovaskulárním onemocnÄ›ním. KromÄ› toho lze pravidelným užíváním potravinových doplňků s Cyclantherou pÅ™edcházet cukrovce – snížením hladiny krevního cukru; pomáhá pÅ™i zažívacích obtížích (žaludeÄních i stÅ™evních), zpomaluje stárnutí bunÄ›k.

acokca-4459697_960_720

Dále se léÄebnÄ› užívají mletá semena ke snížení krevního tlaku, syrová šťáva z celé rostliny na obklady Äi listy jako podpůrný prvek pÅ™i zánÄ›tlivých onemocnÄ›ních.

DoporuÄená doba užívání prášku nebo kapslí caigui je 3 mÄ›síce, poté 3týdenní pauza a opÄ›t třímÄ›síÄní kúra.