Zakládáme právnické osoby – družstva

Ještě, než něco vznikne, je třeba, aby se budoucí členové sešli a dali hlavy dohromady. Nemusí se jednat o nic formálního, koneckonců takové družstvo lze založit klidně v hospodě u piva nebo na grilovačce. Předně je nejlepší ujistit se, že všichni zúčastnění ví a chápou, co se vlastně bude dít a co to od nich bude vyžadovat. Zakládat právnickou osobu není jen tak a celá věc se může až nesnesitelně zkomplikovat – členové / společníci si do stanov a společenských smluv mnohdy dávají až nesplnitelné požadavky, na které poté naráží během celého existování společnosti.
dětské pokladničky.jpg 

Ustavující schůze

Nejdříve je tedy ustavující schůze, kde všichni projeví vůli družstvo založit a stát se jeho členy = přijmout družstevní stanovy.
1)      Zvolí se členové orgánu družstva a ustanoví se základní vklad na každého člena = je možné některé členy z této povinnosti vynechat, avšak takoví členové poté nemají nárok na vypořádací podíl, a jsou jim uzmuta i jiná práva plnohodnotných členů, stejně tak nemůže po nich družstvo vyžadovat další vklady apod.
2)      Schvalují se přihlášky členů = každý člen si na začátek podá přihlášku, je-li schválena, stává se po vložení výše zmíněného dohodnutého vkladu prvním členem – zakladatelem (může jich být více). Taková přihláška se podává ke svolavateli ustavující schůze. Samozřejmě, nemusí to být, to si ale už musí členové ujednat ve stanovách.
3)      Taková vkladová povinnost, která vznikne na ustavující schůzi, musí být splněna do 15 dnů od ustavující schůze.
 nový start 2017.jpg
Je důležité upozornit na to, že ustavující schůze NENÍ orgán družstva, je to pouhá formalitka na začátek, která je nutná v jisté podobě u každého založení společnosti.
Zakládající členové musí být alespoň 3 a všechno musí být rozhodnuto na závěr prostou většinou hlasů. Reálně však notáři dělají to, že musí být nadpoloviční většina VŠECH hlasů, tedy všech zakládajících členů.
 
Pokud byste se rozhodli, že tento „podnikatelský“ záměr není tak úplně váš šálek čaje nebo stanovy, které byly přijaté, jsou v rozporu s tím, čeho jste zamýšleli, máte možnost odstoupit, avšak nesměli jste o stanovách hlasovat a musíte vzít přihlášku zpět jakmile se o výsledku hlasování o stanovách dozvíte.