Vhodný výběr je důležitý

Kroužky a další volnočasové aktivity patří neodmyslitelně k dětskému věku. Jejich cílem je rozvoj dovedností, talentu, nadání, nebo objevení vloh pro danou činnost. Současně působí preventivně před patologickým chováním u dětí. Prakticky pomáhají kroužky zaměstnaným rodičům, kteří vědí, že o jejich dítě je v dané době dobře postaráno.
Kroužky však mohou v případě nevhodného výběru, nebo nucení do aktivity napáchat více škody než užitku. Není vhodné prostřednictvím dětí uskutečňovat nesplněné sny a ambice rodičů.
 Jak tedy kroužek vybrat, jaké je jejich rozumné množství a jaká je vlastně nabídka?
skauti s autíčky

Podle čeho vybírat?

Pokud dítě ještě do žádné zájmové aktivity nechodilo, je zejména na rodičích, kteří s ním tráví nejvíce času, aby poznali, zda má k něčemu vlohy, případně, co jej baví a co by bylo vhodné dále rozvíjet. Samozřejmě je také vhodné, aby se i dítě vyjádřilo k tomu, zda do kroužku chodit chce. Jak již bylo zmíněno, nic není radno dělat na sílu. Užitečným rádcem ve výběru kroužků může být také třídní učitel ve škole či školce, nebo vychovatelka ve školní družině – tyto osoby s dítětem tráví také spoustu času a mohou odhalit jeho nadání v různých oblastech.
malý fotbalisti

Jaká je aktuální nabídka?

Nejčastěji děti navštěvují hudební nebo sportovní kroužky. Nemá cenu je všechny vyjmenovávat, jelikož nabídka je skutečně velká, na hudební kroužky jsou zaměřeny zejména základní umělecké školy, které vyučují hře na různé hudební nástroje, pořádají výuku sólového a sborového zpěvu, kromě hudby se zde vyučují také různé taneční, dramatické nebo výtvarné obory. Další oblastí velkého zájmu jsou sporty, ať už kolektivní, nebo individuální. Sportovní aktivity pořádají různé sportovní kluby, nebo i základní školy.
Další kroužky je možné hledat v domech dětí a mládeže a jiných volnočasových střediscích pro děti, patří sem zoologické kroužky, rukodělné a modelářské činnosti, nelze opomenout skautské či pionýrské oddíly.
V souvislosti se začátkem školního roku jsou pořádány nábory nových členů do nejrůznějších kroužků a aktivit. O tomto se děti a rodiče dozvědí například od vyučujících ve škole.
chlapeček s pianem

Všeho s mírou

Ať už pro své děti vyberete jakoukoliv aktivitu, nebo aktivity, je vhodné se dopředu informovat o časové náročnosti jak pro dítě, tak pro rodiče. I u kroužků platí, že méně je více, a také, že svět se nezboří, pokud se nebude dařit. Vše se dá změnit. Hlavní je podpora dítěte v jeho aktivitě a rozumné skloubení povinností a zábavy.