Hitler a Stalin – paralelní životopisy

Britský historik Alan Bullock (13. 12. 1914 – 2. 2. 2004) ve svém sofistikovaném díle nabízí srovnání životů dvou mužů, kteří ovlivnili dění minimálně v Evropě na desítky let. Přitom neopomenul řadu detailů dokreslujících charakter představovaných osobností, aniž by se přitom odchýlil od seriózního a místy až reportážního tónu celého díla. Právě tento styl dělá knihu velmi poutavou. Podtitulek knihy – paralelní životopisy – je možná trochu zavádějící, srovnání je věnována jen jedna kapitola jinak velmi rozsáhlého díla. Ale to není na škodu. Čtenáři jsou předkládány jednotlivé úseky života každého diktátora zvlášť a ten má možnost porovnávat sám. Použijeme-li klišé, kniha nutí k zamyšlení, ale v tomto případě je čtenář i vlastním přispěním skutečně obohacen o nové poznatky a souvislosti.
město po bombardování
 
Zvolená forma také dává možnost jakoby se nadechnout a vstřebat záplavu informací, jichž se čtenáři dostává. Nejedná se totiž jen o biografické údaje, je představován ucelený obraz jedné epochy – první poloviny dvacátého století. Ta ke čtenáři promlouvá díky hluboké a detailní autorově znalosti a objektivitě. Bullock se (naštěstí od jiných autorů) úzkostlivě drží faktů a vyhýbá se jakémukoli náznaku fabulace nebo dokonce bulvárního drbání. Ostatně předmětná doba a její protagonisté jsou pro drtivou většinu čtenářů natolik zajímaví, že není třeba žádného literárního koření.
 památník války
Českého čtenáře určitě poučí vyčerpávající popis politických událostí tzv. československé krize v roce 1938. Škoda, že v přiblížení osudných zářijových dnů chybí jakákoli zmínka o všeobecné mobilizaci československé armády. Vojenskostrategickému uvažování ostatních aktérů, včetně Maďarska, Polska a Rumunska, je věnována přiměřená pozornost, v kontrastu stojí Hitlerova agresivita a na straně druhé opatrnost a obavy německého vojenského velení. Dokumentárním způsobem je popsán závěr krize a konec československé samostatnosti – 15. březen 1939. Autor si také zajímavě všímá role Slováků a jejich tehdejšího politického vedení.
 
 Bullockova kniha, stejně jako předmětné historické období několikrát graduje, čtenář se ani na okamžik nenudí, místy kniha doslova ožívá, čtenář se mění v pozorovatele a možná při troše představivosti v přímého účastníka. Kniha je vynikajícím monumentálním historickým dílem, shromažďujícím politické, hospodářské a vojenské poměry tehdejší Evropy, kterou Stalin a Hitler tak zásadním způsobem ovlivnili. Zajímáte-li se o tehdejší dobu, neváhejte a začtěte se.